I klubben er vi 27 medlemmer – 8 kvinder og 19 mænd. Klubben er chartret i 1980 og var indtil sommeren 2015 en mandeklub. Siden da chartrer klubben også kvinder.

Vi holder møde om mandagen, hver anden uge fra først i august til midt i juni.

Hver anden gang er det internt klubmøde for alle klubbens medlemmer, fra 18.30 til 20.30, startende med et måltid mad. På disse møder drøfter vi klubbens interne liv.

Hver anden gang er mødet med ledsagere og tilknyttede (enker efter tidligere klubmedlemmer) Her er mødet inklusiv et måltid mad, foredrag eller andet programindhold, og varer fra 18.30 til 21.30.

Meget af arbejdet i klubben foregår i udvalg. Man får som regel mulighed for at indgive ønsker til hvilke udvalg, man ønsker, mens den endelige sammensætning foretages af præsidiet. I hvert udvalg udnævnes en formand, og der skrives referat fra hvert udvalgsmøde.

Kontingentet er 200 kr. pr. måned undtagen i juli. Beløbet dækker mad samt kontingent til region, distrikt og klub. Ledsagere og tilknyttede betaler pt. 70 kr.  når de deltager.

Læs klubbens historie her.